Liiketoimintasuunnitelma – Kirjoittaminen ja tekeminen

Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tekeminen on ensiarvoisen tärkeä ja ihan ensimmäinen porras minkä tahansa yrityksen menestyksekkäässä toiminnassa.

Se on perusteellisen kattava dokumentti, joka laaditaan yrityksen perustamisvaiheessa. Suunnitelma toimii ikään kuin omana oppaana teidän yrityksen strategialle ja toiminnalle tulevaisuudessa

Liiketoimintasuunnitelma ei ole pelkkä muodollisuus, vaan se auttaa sinua hahmottamaan yrityksesi tavoitteet, resurssit, markkinat ja jatkon kasvusuunnitelmat.

liiketoimintasuunnitelma kirjoittaminen tietokoneella

Tässä yrityslainablogitekstissä syvennytään liiketoimintasuunnitelman tekemisen & kirjoittamisen tärkeyteen, perusosien rakentamiseen sekä siihen, miten voit luoda vakuuttavan suunnitelman yrityksesi menestyksen tueksi.

Voit ajatella sitä ikään kuin yrityksen runkona tai juuristona.

Olitpa aloittava yrittäjä tai kokenut liikemies, tämä tuhatsanainen opas tarjoaa arvokasta tietoa liiketoimintasuunnitelman luomiseen sekä samoin sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Miksi liiketoimintasuunnitelma on tärkeä?

liiketoimintasuunnitelma on tärkeäLiiketoimintasuunnitelma on keskeinen asiakirja minkä tahansa yrityksen menestykselle. Se toimii karttana, joka ohjaa yrityksen toimintaa ja auttaa sen saavuttamaan tavoitteet.

Monille saattaa tuntua houkuttelevalta aloittaa yritystoiminta ilman varsinaista suunnitelmaa, mutta tämä voi olla kohtalokas virhe.

Seuraavaksi katsotaan yleensäki, miksi suunnitelman tekeminen on niin tärkeä osa menestyvää yritystoimintaa.

Suunta ja tavoitteet

Suunnitelma määrittelee yrityksen suunnan ja tavoitteet. Se auttaa sinua selventämään, mitä yritykseltäsi halutaan ja mihin suuntaan se pyrkii.

Tämä selkeys auttaa kaikkia yrityksen sidosryhmiä ymmärtämään, mitä odottaa ja miten osallistua yrityksen menestykseen.

Rahoituksen hankinta

Liiketoimintasuunnitelma on välttämätön työkalu rahoituksen hankkimiseen. Pankit, sijoittajat ja muut rahoittajat haluavat nähdä, että yritykselläsi on selkeä suunnitelma ja realistiset tavoitteet, ennen kuin he sijoittavat rahaa firmaasi.

Hyvin laadittu suunnitelma voi vakuuttaa rahoittajat ja auttaa sinua saamaan tarvitsemasi rahoituksen.

Tai sitten voit hakea ja kilpailuttaa vaihtoehtoja, jota kautta yrityslainan hakeminen käy vallan helposti.

Resurssien hallinta

Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hallitsemaan resursseja tehokkaasti. Se auttaa hahmottamaan, kuinka paljon rahaa tarvitset, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan ja kuinka resursseja tulisi jakaa eri osa-alueille.

Tämä auttaa välttämään resurssien tuhlaamista ja varmistamaan, että yritykselläsi on tarvittavat resurssit menestyäkseen.

Riskien hallinta

riskien hallinta kirjaRiskejä on aina! Suunnittelu mustaa valkoisella paperilla auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä. Se pakottaa sinut pohtimaan mahdollisia haasteita ja luomaan suunnitelmia niiden käsittelemiseksi.

Tämä tekee yrityksestäsi valmiimman selviytymään odottamattomista vaikeuksista.

Viestintäväline

Liiketoimintasuunnitelma toimii myös tehokkaana viestintävälineenä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Se auttaa tiimiäsi ymmärtämään yrityksen visiota ja tavoitteita ja antaa selkeän kuvan siitä, mitä odotetaan.

Lisäksi se voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita, kumppaneita ja sijoittajia kertomalla vakuuttavasti yrityksesi tarinan ja potentiaalin.

Yhteenveto liiketoimintasuunnitelman tärkeydestä

Liiketoimintasuunnitelma on elintärkeä asiakirja, joka auttaa yritystäsi saavuttamaan tavoitteet, hankkimaan rahoitusta, hallitsemaan resursseja, hallitsemaan riskejä ja viestimään tehokkaasti.

Se on investointi yrityksesi tulevaisuuteen ja auttaa sinua navigoimaan liike-elämän haasteissa.

Olipa kyseessä pieni startup tai suuri yritys, liiketoimintasuunnitelma on perusta menestyvälle liiketoiminnalle.

Liiketoimintasuunnitelman rakenteen perusosat

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen toiminnan peruskivi ja keskeinen asiakirja, joka auttaa yrityksen omistajia ja sidosryhmiä ymmärtämään, kuinka yritys toimii ja mihin se pyrkii.

Jotta liiketoimintasuunnitelma olisi tehokas, sen tulisi sisältää tietyt perusosat, jotka auttavat hahmottamaan yrityksen strategian ja toimintatavat. Tässä osiossa tarkastelemme liiketoimintasuunnitelman rakenteen perusosia ja niiden merkitystä.

Tiivis yhteenveto (eng. executive summary)

Liiketoimintasuunnitelman ensimmäinen osa on tiivis yhteenveto, joka antaa lukijalle käsityksen yrityksen keskeisistä piirteistä ja tavoitteista.

Tämä osa on erityisen tärkeä, koska se auttaa lukijaa saamaan nopeasti käsityksen siitä, mitä suunnitelma sisältää. Tiivis yhteenveto tulisi kuvata selkeästi yrityksen liikeidea, markkinatilanne, tavoitteet ja resurssitarpeet.

Yrityksen kuvaus

Yrityksen kuvaus-osiossa esitellään yrityksen tausta ja historia. Tässä kerrotaan, kuka perusti yrityksen, milloin se perustettiin ja mitkä olivat alkuperäiset tavoitteet.

Lisäksi tässä osiossa voidaan kuvata yrityksen oikeudellinen rakenne ja omistajat.

Markkina-analyysi

Markkina-analyysi on olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa. Tässä blogiosiossa tutkitaan hieman yrityksen toimintaympäristöä ja markkinoita.

Tavoitteena on ymmärtää markkinoiden koko, kasvupotentiaali eli liiketoiminnan skaalaaminen, kilpailutilanne ja asiakassegmentit. Markkina-analyysin perusteella voidaan myös määrittää, millainen on yrityksen asema markkinoilla.

Tuote tai palvelu

Tässä osiossa kuvataan yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut yksityiskohtaisesti. Tämä sisältää tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet, edut asiakkaille ja mahdolliset kilpailuedut.

On tärkeää osoittaa, miksi juuri nämä tuotteet tai palvelut ovat markkinalla tarpeellisia ja houkuttelevia.

Markkinointi- ja myyntistrategia

Markkinointi- ja myyntistrategia-osiossa kuvataan, miten yritys aikoo saavuttaa asiakkaansa ja markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan. Tämä sisältää markkinointisuunnitelman, myyntikanavat ja myyntitaktiikat.

On tärkeää osoittaa, miten yritys aikoo houkutella ja säilyttää asiakkaat.

Toimintasuunnitelma (eng. operations and management)

Toimintasuunnitelma-osiossa selitetään, miten yrityksen päivittäiset toiminnot ja prosessit toimivat.

Tässä osiossa voidaan myös kuvata yrityksen johtoryhmä, organisaatiorakenne ja avainhenkilöt.

Lisäksi tässä voi olla tietoa tarvittavista resursseista ja toiminnan laajuudesta.

Rahoitus

Rahoitus-osio sisältää yrityksen taloudellisen suunnitelman. Tässä kuvataan ennusteet tuloista, kuluista, voitosta ja tappiosta.

Rahoitusosio sisältää myös tietoa yritysrahoituksen hankinnasta ja pääomarakenteesta. Tämä osio on erityisen tärkeä, kun pyritään hankkimaan yritykselle rahoitusta pankista, sijoittajilta tai muilta lainanantajilta.

Liitteet ja tiedonlähteet (eng. appendices and references)

Lopuksi liiketoimintasuunnitelmaan voi sisällyttää liitteitä, kuten graafisia esityksiä, lisätietoa markkina-analyysistä tai yrityksen historiaa.

Tiedonlähteet-osiossa mainitaan kaikki käytetyt lähteet ja viitteet.

Yhteenvetona liiketoimintasuunnitelman rakenteen perusosat muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka auttaa yritystä suunnittelemaan, toimimaan tehokkaasti ja hankkimaan tarvittavaa rahoitusta.

Jokainen osio on merkityksellinen ja tukee liiketoimintasuunnitelman keskeisiä tavoitteita. Kun nämä perusosat on huolellisesti laadittu, liiketoimintasuunnitelma toimii tehokkaana työkaluna yrityksen menestyksen tukemisessa.

Liiketoimintasuunnitelma ja rahoituksen hankinta

Rahoittajat, kuten pankit, sijoittajat ja lainanantajat, käyttävät liiketoimintasuunnitelmaa arvioidakseen, onko yrityksellä potentiaalia ja vakautta takaisinmaksulle.

Tässä postauksen kappaleessa käsittelemme liiketoimintasuunnitelman ja rahoituksen hankinnan välistä yhteyttä ja tärkeyttä.

Liiketoimintasuunnitelma rahoittajan näkökulmasta

Kun olet hakemassa rahoitusta yrityksellesi, rahoittajat tarkastelevat huolellisesti liiketoimintasuunnitelmaasi. He haluavat varmistua siitä, että yrityksesi on houkutteleva sijoituskohde ja että sijoitus on riskitön tai ainakin hallittavissa.

Rahoittajat kiinnittävät erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin liiketoimintasuunnitelmassasi:

  • Tavoitteet ja strategia: Rahoittajat haluavat nähdä selkeät ja realistiset tavoitteesi sekä strategian, miten aiot saavuttaa ne.
  • Markkina-analyysi: Rahoittajat haluavat varmistua siitä, että ymmärrät markkinasi ja että on kysyntää tuotteillesi tai palveluillesi.
  • Talousennusteet: Rahoittajat tarkastelevat huolellisesti talousennusteitasi, mukaan lukien tulot, kulut, voitot ja tappiot. Ne haluavat nähdä, että yritykselläsi on kannattavuuspotentiaalia ja että rahoituksella on selkeä käyttötarkoitus.
  • Rahoitustarve: Ilmoita tarkasti, kuinka paljon rahaa tarvitset ja mihin tarkoitukseen. Rahoittajat haluavat tietää, että rahoitus on suunniteltu ja perusteltu.

Rahoitusvaihtoehdot

Liiketoimintasuunnitelma voi auttaa sinua valitsemaan sopivan rahoitusvaihtoehdon yrityksellesi. Riippuen yrityksesi tarpeista ja vaiheesta, voit hakea erilaisia rahoitusmuotoja, kuten:

  1. Lainat: Pankkilainat ovat yleinen tapa rahoittaa liiketoimintaa. Liiketoimintasuunnitelma auttaa vakuuttamaan pankin lainahakemuksesi kannattavuudesta.
  2. Sijoittajat: Jos etsit riskipääomaa, kuten enkelisijoittajia tai pääomasijoittajia, liiketoimintasuunnitelma auttaa heitä ymmärtämään yrityksesi ja sen kasvupotentiaalin.
  3. Tuki- ja rahoitusohjelmat: Monet hallitukset ja organisaatiot tarjoavat tukia ja avustuksia yrityksille. Liiketoimintasuunnitelma auttaa osoittamaan, miksi yrityksesi on oikeutettu tällaiseen tukeen.

Suosittelemme ehdottomasti myös kokeilemaan Zmartaa (ilmaiseksi), joka kilpailuttaa yhdellä hakemuksella 11 pankin yrityslainat.

Liiketoimintasuunnitelman merkitys rahoituksen saamisessa

Liiketoimintasuunnitelma on usein ensimmäinen asia, jonka rahoittajat näkevät yrityksestäsi. Se antaa heille ensivaikutelman ja auttaa heitä päättämään, onko heillä kiinnostusta jatkaa keskusteluja kanssasi.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma voi tehdä ratkaisevan eron rahoituksen saamisen ja sen saamatta jäämisen välillä.

Liiketoimintasuunnitelma on olennainen työkalu rahoituksen hankinnassa yrityksellesi. Se auttaa sinua kuvamaan yrityksesi houkuttelevasti ja vakuuttavasti rahoittajille, ja se antaa sinulle selkeyden siitä, mitä tarvitset yrityksesi menestykseen.

Olipa kyseessä lainan hakeminen, sijoittajien houkutteleminen tai avustusten eli yritystukien saaminen, hyvin suunniteltu liiketoimintasuunnitelma on askel kohti rahoituksen saamista.